Inženjerska delatnost za zaštitu životne sredine

Envirotis Holding se 25 godina bavi inženjerskim projektovanjem i tehničkom kontrolom u oblasti zaštite životne sredine, sistema industrijskog i komunalnog otpada, zadacima otklanjanja štete i zadacima ponovne kultivacije. Inženjering u oblasti zaštite životne sredine, shodno postavljenom cilju (postavljanje novih objekata ili otklanjanje štete) istražuje postojeće stanje. Imajući u vidu organe za zaštitu životne sredine izrađuje metodologiju tehnologije za intervencije, pruža usluge tehničke podrške: izrada studije o izvodljivosti i studije izvodljivosti u oblasti zaštite životne sredine, sprovođenje postupka za dobijanje dozvola, izrada dokumentacije za javne nabavke i usluge menadžmenta za projekte. Izrađuje plan za tehničke intervencije shodno tehničkim aspektima i aspektima izvodljivosti na teritoriji, sprovodi postupke za dobijanje dozvola u oblasti zaštite životne sredine, kao i tehničkih dozvola, obezbeđuje tehničku kontrolu i praćenje intervencije za zaštitu životne sredine u potpunosti.

 

Oblasti planiranja zaštite životne sredine

 • Sveobuhvatni nadzor zaštite životne sredine, procena učinka zaštite životne sredine i kontrola
 • Na industrijskim, vojnim ili poljoprivrednim teritorijama obavljanje procene imovine preduzeća i zadataka rehabilitacije lokacije u pogledu zaštite životne.
 • Izrada istraživanja u pogledu zaštite životne sredine u pogledu ulaganja industrijskih, trgovinskih, poljoprivrednih investicija, regulisanja vodotokova, razvoja nekretnina.
 • Kvalifikaciona procena nekretnina u pogledu zaštite životne sredine, procena troškova šteta u životnoj sredini.
 • Analiza rizika zaštite životne sredine, računarsko modeliranješirenja zagađenja životne sredine, modeliranje hidrogeoloških transporta.
 • Planiranje otklanjanje štete u vezi sa zagađenjem životne sredine: otkrivanje zagađenih teritorija, dijagnosticiranje u vezi sa zaštitom životne sredine konstrukcija zgrada pre rušenja, ograničavanje zagađenja u prostoru u tlu i u površinskim vodama, planiranje otklanjanja štete, planiranje objekata i tehnologije.
 • Poslovanje otpadom, recikliranje otpada, kompletno planiranje tehnologije i objekata za tretman i reciklažu.
 • Procena, upisivanje u katastarske knjige, prethodna geološka ispitivanja, planiranje rekultivacije:
  - mesta za odlaganje otpada;
  - teritorije oštećene od rudarske delatnosti ili
  - teritorije koje su oštećene drugim zagađenjem okoline.
 • Planiranje sistema za monitoring tla, voda, kao i kvaliteta vazduha.
 • Istraživanje vode, planiranje vodene baze, izgradnja bunara, obavljanje zadataka zaštite vodene baze, revitalizacija površinskih voda, odbrana od poplava, izgradnja rezervoara za ravničarski predeo.
 • Inženjerska geologija za zaštitu spomenika kulture i sređivanje okoline, građevinska hidrologija, geologija okoline, geotehnika, planiranje otklanjanja štete nanete od vode.

 

Usluga tehničke podrške

Usluga kompanijine tehničke podrške pruža svoju stručnost u pogledu rukovođenja projektom, s ciljem pomaganja naručiocu tokom same faze izvođenja projekta. .Organizacija tehničke podrškeosnovu usvojene planske dokumentacije kao i planova izvođenja, planira, koordinira i kontroliše rad učesnika u projektu, to jest kompletno izvođenje. Postupa u nabavljanju potrebnih dozvola, održava kontakt sa ogranima koji izdaju dozvole, sa naručiocem i izvođačkim firmama. Priprema izveštaje koji prikazuju rezultate projekta i tehničke izveštaje o zaštiti životne sredine. Na osnovu napretka aktualizira planove dinamike i ponovo planira i organizuje resurse ako je to neophodno. Zastupa naručioca i istovremeno rukovodi budžetom projekta.

 

Delatnost tehničke kontrole

Zadatak tehničkog kontrolora je da u saradnji sa organizacijom technical assistancekontroliše njenu delatnost, to jest da uveri naručioca da će se zaštita životne sredine ostvariti stručno i prema planovima, u propisanim okvirima troškova.Stručno nadzire održavanje adekvatnosti kvaliteta u slučaju eventualnih izmena planova, kontroliše rezultate različitih ispitivanja, potvrđujući naručioca o izvršavanju prema očekivanom kvalitetu.

Glavne reference

 • pogon gasa: procena zagađivanja, planiranje otklanjanja štete (projekat u toku);
 • Bazeni za mulj pri elektranama: izrada planova potpune rekultivacije i izrada planova za izvođenje, podnošenje zahteva za izdavanje dozvola u vezi sa vodnim pravom;
 • otklanjanje štete u vodotokovima: izrada izvođenja tehničkih planova intervencije, monitoring živog sveta;
 • revizija nacionalne strategije tretmana mulja otpadnih voda, izrada koncepcije za razvoj projekta za reciklažu mulja otpadnih voda i smeštaj;
 • izrada studije izvodljivosti dugoročnog tretmana, uništavanja, reciklaže mulja otpadnih voda;
 • planiranje i izdavanje dozvole objekata za poslovanje komunalnim otpadom, planiranje rekultivacije;
 • otkrivanje zagađenja na teritoriji pogona hemijska industrije, planiranje otklanjanja odštete, planiranje izvođenja, upravljanje planiranjem, monitoring;
 • likvidacija oštećenja životne sredine koje su u vezi sa rudarstvom obojenih metala;
 • procena zagađenja prouzrokovane od strane fabrike kože, planiranje otklanjanja štete.

Envirotis Holding se 25 godina bavi inženjerskim projektovanjem i tehničkom kontrolom u oblasti zaštite životne sredine, sistema industrijskog i komunalnog otpada, zadacima otklanjanja štete i zadacima ponovne kultivacije. Inženjering u oblasti zaštite životne sredine, shodno postavljenom cilju (postavljanje novih objekata ili otklanjanje štete) istražuje postojeće stanje. Imajući u vidu organe za zaštitu životne sredine izrađuje metodologiju tehnologije za intervencije, pruža usluge tehničke podrške: izrada studije o izvodljivosti i studije izvodljivosti u oblasti zaštite životne sredine, sprovođenje postupka za dobijanje dozvola, izrada dokumentacije za javne nabavke i usluge menadžmenta za projekte. Izrađuje plan za tehničke intervencije shodno tehničkim aspektima i aspektima izvodljivosti na teritoriji, sprovodi postupke za dobijanje dozvola u oblasti zaštite životne sredine, kao i tehničkih dozvola, obezbeđuje tehničku kontrolu i praćenje intervencije za zaštitu životne sredine u potpunosti.

Oblasti planiranja zaštite životne sredine
Sveobuhvatni nadzor zaštite životne sredine, procena učinka zaštite životne sredine i kontrola
• Na industrijskim, vojnim ili poljoprivrednim teritorijama obavljanje procene imovine preduzeća i zadataka rehabilitacije lokacije u pogledu zaštite životne.
• Izrada istraživanja u pogledu zaštite životne sredine u pogledu ulaganja industrijskih, trgovinskih, poljoprivrednih investicija, regulisanja vodotokova, razvoja nekretnina.
• Kvalifikaciona procena nekretnina u pogledu zaštite životne sredine, procena troškova šteta u životnoj sredini.
Analiza rizika zaštite životne sredine, računarsko modeliranješirenja zagađenja životne sredine, modeliranje hidrogeoloških transporta.
• Planiranje otklanjanje štete u vezi sa zagađenjem životne sredine: otkrivanje zagađenih teritorija, dijagnosticiranje u vezi sa zaštitom životne sredine konstrukcija zgrada pre rušenja, ograničavanje zagađenja u prostoru u tlu i u površinskim vodama, planiranje otklanjanja štete, planiranje objekata i tehnologije.
Poslovanje otpadom, recikliranje otpada, kompletno planiranje tehnologije i objekata za tretman i reciklažu.
• Procena, upisivanje u katastarske knjige, prethodna geološka ispitivanja, planiranje rekultivacije:
- mesta za odlaganje otpada;
- teritorije oštećene od rudarske delatnosti ili
- teritorije koje su oštećene drugim zagađenjem okoline.
• Planiranje sistema za monitoring tla, voda, kao i kvaliteta vazduha.
Istraživanje vode, planiranje vodene baze, izgradnja bunara, obavljanje zadataka zaštite vodene baze, revitalizacija površinskih voda, odbrana od poplava, izgradnja rezervoara za ravničarski predeo.
Inženjerska geologija za zaštitu spomenika kulture i sređivanje okoline, građevinska hidrologija, geologija okoline, geotehnika, planiranje otklanjanja štete nanete od vode.

Usluga tehničke podrške
Usluga kompanijine tehničke podrške pruža svoju stručnost u pogledu rukovođenja projektom, s ciljem pomaganja naručiocu tokom same faze izvođenja projekta. .Organizacija tehničke podrškeosnovu usvojene planske dokumentacije kao i planova izvođenja, planira, koordinira i kontroliše rad učesnika u projektu, to jest kompletno izvođenje. Postupa u nabavljanju potrebnih dozvola, održava kontakt sa ogranima koji izdaju dozvole, sa naručiocem i izvođačkim firmama. Priprema izveštaje koji prikazuju rezultate projekta i tehničke izveštaje o zaštiti životne sredine. Na osnovu napretka aktualizira planove dinamike i ponovo planira i organizuje resurse ako je to neophodno. Zastupa naručioca i istovremeno rukovodi budžetom projekta.

Delatnost tehničke kontrole
Zadatak tehničkog kontrolora je da u saradnji sa organizacijom technical assistancekontroliše njenu delatnost, to jest da uveri naručioca da će se zaštita životne sredine ostvariti stručno i prema planovima, u propisanim okvirima troškova.Stručno nadzire održavanje adekvatnosti kvaliteta u slučaju eventualnih izmena planova, kontroliše rezultate različitih ispitivanja, potvrđujući naručioca o izvršavanju prema očekivanom kvalitetu.

Glavne reference
• pogon gasa: procena zagađivanja, planiranje otklanjanja štete (projekat u toku);
• Bazeni za mulj pri elektranama: izrada planova potpune rekultivacije i izrada planova za izvođenje, podnošenje zahteva za izdavanje dozvola u vezi sa vodnim pravom;
• otklanjanje štete u vodotokovima: izrada izvođenja tehničkih planova intervencije, monitoring živog sveta;
• revizija nacionalne strategije tretmana mulja otpadnih voda, izrada koncepcije za razvoj projekta za reciklažu mulja otpadnih voda i smeštaj;
• izrada studije izvodljivosti dugoročnog tretmana, uništavanja, reciklaže mulja otpadnih voda;
• planiranje i izdavanje dozvole objekata za poslovanje komunalnim otpadom, planiranje rekultivacije;
• otkrivanje zagađenja na teritoriji pogona hemijska industrije, planiranje otklanjanja odštete, planiranje izvođenja, upravljanje planiranjem, monitoring;
• likvidacija oštećenja životne sredine koje su u vezi sa rudarstvom obojenih metala;
• procena zagađenja prouzrokovane od strane fabrike kože, planiranje otklanjanja štete.