Otklanjanje štete u Industrijskom parku i okolini Egeru

Razlozi zagađenja

Zagađenje teritorije Industrijskog parka u Egeru prouzrokovano je raznovrsnom industrijskom i trgovinskom delatnošću, kao i ilegalnim deponovanjem otpada. Zagađenje otkriveno 2003. godine takođe potiče iz nekog izvora nastalog pre više decenija, a  nije bilo moguće ni identifikovati ga. Zagađivač tipa hlorisanog ugljovodonika i ugljovodonika zagadio je geološku sredinu i podzemne vode gotovo na 15 ha površine.

 

Projekat otklanjanja štete

Zadatak projekta je pročišćavanje podzemnih voda na licu mesta od hlorisanih ugljovodonika sa kiselim hemijskim dejstvom. Opštom tehnologijom odstranjivanja zagađenosti koja se zbog svojih karakteristika lako lokalizuje, u zagađeni prostor se unose mikrobiološki, nano i mikro-gvozdeni reagensi koji hemijski menjaju zagađenost, te ih u prirodnoj sredini čine razgradivima. Kao rezultat projekta očišćeni industrijski prostor biće pogodan za dalji razvoj, a prestaće rizik koji trenutno postoji u pogledu okolnih podzemnih voda.

 

Specijalne karakteristike projekta

Otklanjanje štete se obavlja u industrijskom parku koji je i trenutno u funkciji, pri tome se očekuje prioritetna saradnja između izvođača i preduzeća koja rade na toj teritoriji.

Ubrizgavanje reagensa sa gvožđem uz pomoć 1800 komada kopalja za ubrizgavanje.

 

Glavni zadaci projekta

Prečišćavanje podzemnih voda zagađenih prilikom obavljanja industrijske delatnosti.

Tetiranje zagađenja VOCl (hlorisani ugljovodonik) podzemne vode od 80.000 m3.

Tretiranje zagađenja TPH (zagađivač tipa ugljovodonika) podzemne vode od 10.000 m3.

Korišćenje 34 kom monitoring bunara tokom 21 meseca.

Razbijanje i klasifikacija površinskog betona površine od 12.500 m3.

 

Vremenski period: od 2013. do 2015. godine

Finansiranje: podrškom EU 100%

Projekt: KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0008

Naručilac: Samouprava grada Egera sa statusom županije 

Sveukupna vrednost projekta: ~2,6 M EUR

 

Razlozi zagađenja

Zagađenje teritorije Industrijskog parka u Egeru prouzrokovano je raznovrsnom industrijskom i trgovinskom delatnošću, kao i ilegalnim deponovanjem otpada. Zagađenje otkriveno 2003. godine takođe potiče iz nekog izvora nastalog pre više decenija, a  nije bilo moguće ni identifikovati ga. Zagađivač tipa hlorisanog ugljovodonika i ugljovodonika zagadio je geološku sredinu i podzemne vode gotovo na 15 ha površine.

 

Projekat otklanjanja štete

Zadatak projekta je pročišćavanje podzemnih voda na licu mesta od hlorisanih ugljovodonika sa kiselim hemijskim dejstvom. Opštom tehnologijom odstranjivanja zagađenosti koja se zbog svojih karakteristika lako lokalizuje, u zagađeni prostor se unose mikrobiološki, nano i mikro-gvozdeni reagensi koji hemijski menjaju zagađenost, te ih u prirodnoj sredini čine razgradivima. Kao rezultat projekta očišćeni industrijski prostor biće pogodan za dalji razvoj, a prestaće rizik koji trenutno postoji u pogledu okolnih podzemnih voda.

 

Specijalne karakteristike projekta

Otklanjanje štete se obavlja u industrijskom parku koji je i trenutno u funkciji, pri tome se očekuje prioritetna saradnja između izvođača i preduzeća koja rade na toj teritoriji.

Ubrizgavanje reagensa sa gvožđem uz pomoć 1800 komada kopalja za ubrizgavanje.

 

Glavni zadaci projekta

Prečišćavanje podzemnih voda zagađenih prilikom obavljanja industrijske delatnosti.

Tetiranje zagađenja VOCl (hlorisani ugljovodonik) podzemne vode od 80.000 m3.

Tretiranje zagađenja TPH (zagađivač tipa ugljovodonika) podzemne vode od 10.000 m3.

Korišćenje 34 kom monitoring bunara tokom 21 meseca.

Razbijanje i klasifikacija površinskog betona površine od 12.500 m3.

 

Vremenski period: od 2013. do 2015. godine

Finansiranje: podrškom EU 100%

Projekt: KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0008

Naručilac: Samouprava grada Egera sa statusom županije 

Sveukupna vrednost projekta: ~2,6 M EUR