Otklanjanje štete na zagađenim prostorima u industrijskom pogonu Berhida

Razlozi zagađenja

Zagađenje životne sredine koje čini predmet ovog projekta prevashodno se može povezati sa delatnošću već likvidiranog Preduzeća hemijske industrije u Peremartonu koje je bilo u državnom vlasništvu. Preduzeće je u više pogona na svojoj teritoriji obavljalo različite proizvodne delatnosti u oblasti hemijske industrije, kao na primer proizvodnja veštačkog đubriva, herbicida i neorganskih sirovina.Usled funkcionisanja i neodgovarajućeg tretmana otpada u životnu sredinu su dospeli zagađivači koji su se rasprostreli na različite kvalitativne načine po teritoriji. Karakteristični komponenti zagađivača tla su arsen, nikl i olovo, a u podzemne vode su u najvećoj količini dospeli sulfat, nitrat i amonijum.

 

Projekat otklanjanja štete

Cilj projekta je vađenje otpada koji nije na odgovarajući način deponovan, te se na teritoriji pojavljuje kao izvor zagađenja, kao i vađenje zagađenog dela geološke sredine, čišćenje zagađenih podzemnih voda, kao i ukidanje rizika u životnoj sredini koji ugrožavaju zdravlje ljudi.

 

Specijalne karakteristike projekta

Otklanjanje štete se obavlja u industrijskom parku koji je i trenutno u funkciji, pri tome se očekuje prioritetna saradnja između izvođača i preduzeća koja rade na toj teritoriji. 

Na teritoriji industrijskog parka bilo je neophodno formirati dva sistema za tretman vode koji rade paralelno, a u jednom od tih sistema obavlja se isključivo čišćenje zagađenja od hlor-benzola.

 

Glavni zadaci projekta

Vađenje i otklanjanje toksičnih metala iz zagađenog tla: 36.700 tona.

Lokalna deponija otpada, sadržaj otpada: 36.138 tona.

Formiranje sistema procednih voda u komunalnom prostoru: 

  • na dubini od 4 do 8 metara procedni kanal 4.065  m3 tmi 1 kom procednog tela zapremine od 800 m3;
  • sabirno okno s mašinstvom.
  • Sistem za pročišćavanje vode:
  • odvojeni deo za otklanjanje hlor-benzola, kapaciteta 1 m3/d kod pogona za sintezu;
  • talog krečnog aluminijum-sulfata; biološko prečišćavanje otpadnih voda od živog mulja. Naknadni tretman: jonska izmena, RO

Sistem za odvod vode za ispiranje tla: drenaža šljunkom za apsorbovanje povraćaja vode: 2.685 tm; telo za drenažu šljunkom: 4.500 m3.

 

Vremenski period: od 2013. do 2015. godine (očekivani završetak prečišćavanja vode: 2020. godine)

Finansiranje: EU i podrška Države Mađarske 100 %

Projekt: KEOP-2.4.0./2F/09-11-2012-0003

Naručilac: Institucija za Rukovanje Imovinom Mađarske

Ukupna vrednost projekta: ~15,5 M EUR

 

Razlozi zagađenja

Zagađenje životne sredine koje čini predmet ovog projekta prevashodno se može povezati sa delatnošću već likvidiranog Preduzeća hemijske industrije u Peremartonu koje je bilo u državnom vlasništvu. Preduzeće je u više pogona na svojoj teritoriji obavljalo različite proizvodne delatnosti u oblasti hemijske industrije, kao na primer proizvodnja veštačkog đubriva, herbicida i neorganskih sirovina.Usled funkcionisanja i neodgovarajućeg tretmana otpada u životnu sredinu su dospeli zagađivači koji su se rasprostreli na različite kvalitativne načine po teritoriji. Karakteristični komponenti zagađivača tla su arsen, nikl i olovo, a u podzemne vode su u najvećoj količini dospeli sulfat, nitrat i amonijum.

 

Projekat otklanjanja štete

Cilj projekta je vađenje otpada koji nije na odgovarajući način deponovan, te se na teritoriji pojavljuje kao izvor zagađenja, kao i vađenje zagađenog dela geološke sredine, čišćenje zagađenih podzemnih voda, kao i ukidanje rizika u životnoj sredini koji ugrožavaju zdravlje ljudi.

 

Specijalne karakteristike projekta

Otklanjanje štete se obavlja u industrijskom parku koji je i trenutno u funkciji, pri tome se očekuje prioritetna saradnja između izvođača i preduzeća koja rade na toj teritoriji. 

Na teritoriji industrijskog parka bilo je neophodno formirati dva sistema za tretman vode koji rade paralelno, a u jednom od tih sistema obavlja se isključivo čišćenje zagađenja od hlor-benzola.

 

Glavni zadaci projekta

Vađenje i otklanjanje toksičnih metala iz zagađenog tla: 36.700 tona.

Lokalna deponija otpada, sadržaj otpada: 36.138 tona.

Formiranje sistema procednih voda u komunalnom prostoru: 

  • na dubini od 4 do 8 metara procedni kanal 4.065  m3 tmi 1 kom procednog tela zapremine od 800 m3;
  • sabirno okno s mašinstvom.
  • Sistem za pročišćavanje vode:
  • odvojeni deo za otklanjanje hlor-benzola, kapaciteta 1 m3/d kod pogona za sintezu;
  • talog krečnog aluminijum-sulfata; biološko prečišćavanje otpadnih voda od živog mulja. Naknadni tretman: jonska izmena, RO

Sistem za odvod vode za ispiranje tla: drenaža šljunkom za apsorbovanje povraćaja vode: 2.685 tm; telo za drenažu šljunkom: 4.500 m3.

 

Vremenski period: od 2013. do 2015. godine (očekivani završetak prečišćavanja vode: 2020. godine)

Finansiranje: EU i podrška Države Mađarske 100 %

Projekt: KEOP-2.4.0./2F/09-11-2012-0003

Naručilac: Institucija za Rukovanje Imovinom Mađarske

Ukupna vrednost projekta: ~15,5 M EUR