Korišćcenje kompleksnog sistema tretmana industrijskog otpadas

Envirotis Holding Zrt. u Mađarskoj uz pomoć infrastrukture izgrađene na celoj teritoriji zemlje, preko složenog sistema tretmana otpada svojim industrijskim klijentima pruža mnogostruka rešenja. U tom okviru svoju delatnost prvenstveno zasniva na tehnologijama reciklaže, a sekundarno na tehnologijama uništavanja otpada. Kao deo usluge tretmana opasnog i neopasnog otpada za svoje klijente planira metod tretmana otpada, organizuje prikupljanje i transport prema sporazumu ADR (Evropski sporazum o drumskom prevozu opasne robe) odnosno ostvaruje najoptimalnije tretmane u pogledu ekonomičnosti i zaštite životne sredine na završnim tačkama tretmana otpada.
Kvalifikacije: ISO 9001, 14001, 28001, 28000

 

Usluge trgovine otpadom

Holding ovlašćenjem za trgovinu otpadom i njegovo sakupljanje preuzima veliki deo industrijskog otpada, te u materijalnom pogledu veoma efikasno planira reciklažu ili uništenje preuzetog opasnog i neopasnog otpada, imajući u vidu aspekte ekonomičnosti, kao i geografske i tehnološke aspekte.

 

Priprema otpada

Preduzeća holdinga primenjuju različite postupke pripreme otpada kojima se omogućava reciklaža ili uništenje otpada. Ovim postupcima se fizička, hemijska i biološka svojstva otpada prilagođavaju određenoj tehnologiji ili se povećava bezbednost poslovanja otpadom.

 

Delatnost reciklaže otpada

Krajnje tačke tretmana otpada klijentima nude tehnologiju koja obezbeđuje tretman otpada po širokoj skali. Primenjuju prvenstveno tehnologiju reciklaže, pošto u tom slučaju otpad služi kao sekundarna sirovina, stoga je cilj delatnosti tretmana otpada zapravo proizvodnja ponovo prerađenih proizvoda.

Biološki tretman

Kao rezultat reciklaže otpada, pri čemu se primenjuje biološko razgrađivanje- bio-degradacija, od otpada se proizvodi rekultivacioni materijal za oblaganje (karakteristično proizvodni otpad i nusproizvodi). Materijal za oblaganje koji nastaje tokom reciklaže obavljane u kontrolisanim uslovima, a podražavaju tokove formiranja tla u prirodi, ima karakteristike i sastojke vrlo slične prirodnom tlu, a višedecenijska praksa potvrđuje da je pogodan za ustanovljavanje i razvoj živih bića. Materijal za oblaganje je pogodan za pokrivanje napuštenih rezervoara, pokrivanje oštećenih delova prirode.
Kapacitet/godina: 100 000 tona opasnog i >300 000 tona ne opasnog otpada

Korišćenje mulja s metalnim sadržajem

Korišćenjem sadržaja sirovina koje se mogu izdvojiti iz mulja s metalnim sadržajima, industrijskih kiselina i baza proizvodi metalne soli, metalne hidrokside i mikro-elemente u industriji stočne hrane (cink-sulfat, monohidrat, rastvor cink-sulfata, kao i rastvor cink-hlorida) Kapacitet/godina: 3.650 tona opasnog otpada

Reciklaža isteklog i otpadnog semena

Uništavanje i reciklaža poljoprivrednog otpada odnosno štavljenog semena, uglavnom klasifikovanog kao opasan otpad. Kapacitet/godina: 3.000 tona opasnog otpada

Reciklaža naftnog otpada

Pred-tretmanom različitog otpada odnosno polovnih ulja, pred-tretmanom vakumiranom destilacijom i reciklažom proizvodi se tzv. „fluksirajuće“ ulje, industrijska sirovina koja se koristi kao sirovina za proizvodnju bitumena. Kapacitet/godina: 4.000 tona opasnog otpada

 

Delatnost uništavanja otpada

Termičko uništavanje

Primenjuje postupak termičkog uništavanja u slučaju otpada koji nije moguće obraditi tehnologijom reciklaže, odnosno ako je prema najboljoj dostupnoj tehnologiji to najbolji način za odstranjivanje.
Kapacitet/godina: 8.000 tona opasnog otpada

Korišćenje deponije za opasan otpad

U vezi s korišćenjem deponije za otpad, pored poslova koji se odnose na otpad, koristi i sistem za monitoring, a nakon zatvaranja obavlja neophodne delatnosti za rekultivaciju i prilagođavanje i uklapanje u okolinu.

 

Envirotis Holding Zrt. u Mađarskoj uz pomoć infrastrukture izgrađene na celoj teritoriji zemlje, preko složenog sistema tretmana otpada svojim industrijskim klijentima pruža mnogostruka rešenja. U tom okviru svoju delatnost prvenstveno zasniva na tehnologijama reciklaže, a sekundarno na tehnologijama uništavanja otpada. Kao deo usluge tretmana opasnog i neopasnog otpada za svoje klijente planira metod tretmana otpada, organizuje prikupljanje i transport prema sporazumu ADR (Evropski sporazum o drumskom prevozu opasne robe) odnosno ostvaruje najoptimalnije tretmane u pogledu ekonomičnosti i zaštite životne sredine na završnim tačkama tretmana otpada.
Kvalifikacije: ISO 9001, 14001, 28001, 28000

Usluge trgovine otpadom
Holding ovlašćenjem za trgovinu otpadom i njegovo sakupljanje preuzima veliki deo industrijskog otpada, te u materijalnom pogledu veoma efikasno planira reciklažu ili uništenje preuzetog opasnog i neopasnog otpada, imajući u vidu aspekte ekonomičnosti, kao i geografske i tehnološke aspekte.

Priprema otpada
Preduzeća holdinga primenjuju različite postupke pripreme otpada kojima se omogućava reciklaža ili uništenje otpada. Ovim postupcima se fizička, hemijska i biološka svojstva otpada prilagođavaju određenoj tehnologiji ili se povećava bezbednost poslovanja otpadom.

Delatnost reciklaže otpada
Krajnje tačke tretmana otpada klijentima nude tehnologiju koja obezbeđuje tretman otpada po širokoj skali. Primenjuju prvenstveno tehnologiju reciklaže, pošto u tom slučaju otpad služi kao sekundarna sirovina, stoga je cilj delatnosti tretmana otpada zapravo proizvodnja ponovo prerađenih proizvoda.

Biološki tretman
Kao rezultat reciklaže otpada, pri čemu se primenjuje biološko razgrađivanje- bio-degradacija, od otpada se proizvodi rekultivacioni materijal za oblaganje (karakteristično proizvodni otpad i nusproizvodi). Materijal za oblaganje koji nastaje tokom reciklaže obavljane u kontrolisanim uslovima, a podražavaju tokove formiranja tla u prirodi, ima karakteristike i sastojke vrlo slične prirodnom tlu, a višedecenijska praksa potvrđuje da je pogodan za ustanovljavanje i razvoj živih bića. Materijal za oblaganje je pogodan za pokrivanje napuštenih rezervoara, pokrivanje oštećenih delova prirode.
Kapacitet/godina: 100 000 tona opasnog i >300 000 tona ne opasnog otpada

Korišćenje mulja s metalnim sadržajem
Korišćenjem sadržaja sirovina koje se mogu izdvojiti iz mulja s metalnim sadržajima, industrijskih kiselina i baza proizvodi metalne soli, metalne hidrokside i mikro-elemente u industriji stočne hrane (cink-sulfat, monohidrat, rastvor cink-sulfata, kao i rastvor cink-hlorida) Kapacitet/godina: 3.650 tona opasnog otpada

Reciklaža isteklog i otpadnog semena
Uništavanje i reciklaža poljoprivrednog otpada odnosno štavljenog semena, uglavnom klasifikovanog kao opasan otpad. Kapacitet/godina: 3.000 tona opasnog otpada

Reciklaža naftnog otpada
Pred-tretmanom različitog otpada odnosno polovnih ulja, pred-tretmanom vakumiranom destilacijom i reciklažom proizvodi se tzv. „fluksirajuće“ ulje, industrijska sirovina koja se koristi kao sirovina za proizvodnju bitumena. Kapacitet/godina: 4.000 tona opasnog otpada

Delatnost uništavanja otpada
Termičko uništavanje
Primenjuje postupak termičkog uništavanja u slučaju otpada koji nije moguće obraditi tehnologijom reciklaže, odnosno ako je prema najboljoj dostupnoj tehnologiji to najbolji način za odstranjivanje.
Kapacitet/godina: 8.000 tona opasnog otpada

Korišćenje deponije za opasan otpad U vezi s korišćenjem deponije za otpad, pored poslova koji se odnose na otpad, koristi i sistem za monitoring, a nakon zatvaranja obavlja neophodne delatnosti za rekultivaciju i prilagođavanje i uklapanje u okolinu.