Otklanjanje štete Perematonu, Severni prostor rudinka

Razlozi zagađenja

Pogon hemijske industrije u Peremartonu tokom svoje delatnosti deponovao je otpad i nusproizvode zaostale posle primene raznih tehnologija bez tehničke zaštite u površinskim udubljenjima na prostoru koji pripada preduzeću. Usled atmosferskih padavina iz nagomilanog otpada izdvojile su se različite zagađujuće materije koje su zagadile i tlo ispod korpusa otpada, odnosno zagađenje je ugrozilo i zalihe kraške vode. Izraziti komponenti zagađivanja tla su cink i kadmijum.

 

Projekat otklanjanja štete

Tokom otklanjanja štete na dotičnom prostoru izvađen opasan otpad i zagađeno tlo raspodeljeni su na otpad pogodan za reciklažu, inertan otpad, kao i na opasan otpad koji nije moguće reciklirati. Nakon toga otpad koji je bilo moguće reciklirati ponovo je iskorišćen kao sirovina, odnosno inertan otpad kao građevinski materijal, a otpad koji nije moguće reciklirati, odnet je na deponije za opasan ili neopasan otpad. Očišćeni prostor uklopljen je u okolinu sađenjem biljaka originalnog staništa.

 

Specijalne karakteristike projekta

Otpad je transportovan sa teritorije privremenim putem koji je napravljen na teritoriji Industrijskog parka u Peremartonu sa zaobilaskom nastanjene teritorije, i na taj način smanjujući opterećenje lokalnog stanovništva.

74 % transportovanog otpada je recikliran, što se smatra izuzetno visokim odnosom reciklaže.

 

Glavni zadaci projekta

Vađenje toksičkih materija (mulj od cinka, sulfida, ostaci sagorevanja, zagađeni šut) iz zagađenog tla i otklanjanje: 88.800 tona.

Izgradnja prostora za klasifikaciju i pretovar otpada.

Izgradnja interne mreže puteva sa mosnom vagom i peračem točkova.

Izgradnja i korišćenje sistema za prečišćavanje vode.

Količina predtretiranih količina otpada: 79.100 tona.

Postignuti ukupan razmer reciklaže: 74%. (prihvaćen razmer reciklaže bio je: 58 %).

 

Vremenski period: od 2012. do 2013. godine 

Finansiranje: 100% podrškom EU

Projekt: KEOP-2.4.0./2F/09-2010-0002

Naručilac: Direkcija za Vodnu Privredu za Srednje Podunavlje

Ukupna vrednost projekta: ~ 12,6 M EUR

 

Razlozi zagađenja

Pogon hemijske industrije u Peremartonu tokom svoje delatnosti deponovao je otpad i nusproizvode zaostale posle primene raznih tehnologija bez tehničke zaštite u površinskim udubljenjima na prostoru koji pripada preduzeću. Usled atmosferskih padavina iz nagomilanog otpada izdvojile su se različite zagađujuće materije koje su zagadile i tlo ispod korpusa otpada, odnosno zagađenje je ugrozilo i zalihe kraške vode. Izraziti komponenti zagađivanja tla su cink i kadmijum.

 

Projekat otklanjanja štete

Tokom otklanjanja štete na dotičnom prostoru izvađen opasan otpad i zagađeno tlo raspodeljeni su na otpad pogodan za reciklažu, inertan otpad, kao i na opasan otpad koji nije moguće reciklirati. Nakon toga otpad koji je bilo moguće reciklirati ponovo je iskorišćen kao sirovina, odnosno inertan otpad kao građevinski materijal, a otpad koji nije moguće reciklirati, odnet je na deponije za opasan ili neopasan otpad. Očišćeni prostor uklopljen je u okolinu sađenjem biljaka originalnog staništa.

 

Specijalne karakteristike projekta

Otpad je transportovan sa teritorije privremenim putem koji je napravljen na teritoriji Industrijskog parka u Peremartonu sa zaobilaskom nastanjene teritorije, i na taj način smanjujući opterećenje lokalnog stanovništva.

74 % transportovanog otpada je recikliran, što se smatra izuzetno visokim odnosom reciklaže.

 

Glavni zadaci projekta

Vađenje toksičkih materija (mulj od cinka, sulfida, ostaci sagorevanja, zagađeni šut) iz zagađenog tla i otklanjanje: 88.800 tona.

Izgradnja prostora za klasifikaciju i pretovar otpada.

Izgradnja interne mreže puteva sa mosnom vagom i peračem točkova.

Izgradnja i korišćenje sistema za prečišćavanje vode.

Količina predtretiranih količina otpada: 79.100 tona.

Postignuti ukupan razmer reciklaže: 74%. (prihvaćen razmer reciklaže bio je: 58 %).

 

Vremenski period: od 2012. do 2013. godine 

Finansiranje: 100% podrškom EU

Projekt: KEOP-2.4.0./2F/09-2010-0002

Naručilac: Direkcija za Vodnu Privredu za Srednje Podunavlje

Ukupna vrednost projekta: ~ 12,6 M EUR