Otklanjanje štete u Sigetsentmiklošu (Szigetszentmiklós) i jezera Bucka

Razlozi zagađenja

Zagađenje jezera Bucka i okoline izazvano je time što su državna preduzeća koja su ranije funkcionisala na ovom prostoru popunila opasnim otpadom jamu nekadašnjeg rudnika gline. Masa otpada smeštena na ovom prostoru izazvala je znatno zagađenje životne sredine na teritoriji koja je vrlo osetljiva u pogledu zaštite podzemnih voda, a ugrozila je i zdravlje ovdašnjeg stanovništva. Karakteristične komponente zagađivanja podzemnih voda bile su molibden, bor, hrom i arsen.

 

Projekat otklanjanja štete

Cilj projekta je bio vađenje otpada koji se nalazi na zagađenom prostoru, kao i geološkog tla, lokalna zaštita neopasnog otpada, stabilizacija frakcija opasnog otpada na licu mesta i transport do deponije, kao i čišćenje više od 50.000 m3 zagađenih podzemnih voda.

 

Specijalne karakteristike projekta

Oblast otklanjanja štete nalazi se u gusto naseljenoj zoni porodičnih kuća sa baštama, te je bilo neophodno formiranje posebno dobrog odnosa sa lokalnim stanovništvom.

Klasifikacija opasnog i neopasnog otpada na licu mesta, stabilizacija opasnog otpada na licu mesta i na kraju transport.

Izgradnja i korišćenje sistema za prečišćavanje podzemnih voda.

 

Glavni zadaci projekta

Vađenje zagađujućih materija, selekcija na otpad koji je moguće reciklirati, na inertan i opasan otpad: 170.000 m3.

Količina otpada u deponiju koja je izolovana na licu mesta: 116.778 tona.

Otklanjanje opasnog otpada koji ugrožava zdravlje ljudi sa teritorije: 53.742 m2.

Prečišćavanje podzemnih voda: 55.000-60.000 m3.

 

Vremenski period: od 2013. do 2015. godine

Finansiranje: kohezioni fond EU

Projekt: KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0001

Naručilac: Lokalna samouprava grada Sigetsentmikloša

Sveukupna vrednost projekta: ~ 11 M EUR

Razlozi zagađenja

Zagađenje jezera Bucka i okoline izazvano je time što su državna preduzeća koja su ranije funkcionisala na ovom prostoru popunila opasnim otpadom jamu nekadašnjeg rudnika gline. Masa otpada smeštena na ovom prostoru izazvala je znatno zagađenje životne sredine na teritoriji koja je vrlo osetljiva u pogledu zaštite podzemnih voda, a ugrozila je i zdravlje ovdašnjeg stanovništva. Karakteristične komponente zagađivanja podzemnih voda bile su molibden, bor, hrom i arsen.

 

Projekat otklanjanja štete

Cilj projekta je bio vađenje otpada koji se nalazi na zagađenom prostoru, kao i geološkog tla, lokalna zaštita neopasnog otpada, stabilizacija frakcija opasnog otpada na licu mesta i transport do deponije, kao i čišćenje više od 50.000 m3 zagađenih podzemnih voda.

 

Specijalne karakteristike projekta

Oblast otklanjanja štete nalazi se u gusto naseljenoj zoni porodičnih kuća sa baštama, te je bilo neophodno formiranje posebno dobrog odnosa sa lokalnim stanovništvom.

Klasifikacija opasnog i neopasnog otpada na licu mesta, stabilizacija opasnog otpada na licu mesta i na kraju transport.

Izgradnja i korišćenje sistema za prečišćavanje podzemnih voda.

 

Glavni zadaci projekta

Vađenje zagađujućih materija, selekcija na otpad koji je moguće reciklirati, na inertan i opasan otpad: 170.000 m3.

Količina otpada u deponiju koja je izolovana na licu mesta: 116.778 tona.

Otklanjanje opasnog otpada koji ugrožava zdravlje ljudi sa teritorije: 53.742 m2.

Prečišćavanje podzemnih voda: 55.000-60.000 m3.

 

Vremenski period: od 2013. do 2015. godine

Finansiranje: kohezioni fond EU

Projekt: KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0001

Naručilac: Lokalna samouprava grada Sigetsentmikloša

Sveukupna vrednost projekta: ~ 11 M EUR