Prečišćavanje otpadnih voda, tretiranje mulja iz otpadnih voda

Razvoj prečišćavanja vode u Mađarskoj 

Planiranje prečišćavanja vode, izgradnja mreže kanala, kao i izgradnja sadašnjih modernih prečistača otpadnih voda, kao proces koji je u Mađarskoj počeo 1999. godine, shodno Smernici EU o prečišćavanju otpadnih voda u naseljima (91/271/EGK), ostvareni su sa značajnom podrškom Evropske unije. U periodu između 2000. i 2006. godine 11 velikih projekata je podržano sa 500 miliona evra iz fonda EU ISPA (Instrument for Structural Policies for PreAccession) /kohezionog fonda, a nakon toga sledila je pomoć u iznosu od 1,6 milijardi evra u periodu od 2007. do 2013. godine.

Prema gorenavedenoj smernici svakih 2000 stanovnika u Mađarskoj je ekvivalent (SE), a u svakom naselju sa emisijom otpadne vode veće od gorenavedene, potrebno je izgraditi kanal za odvod i potrebno je rešiti prečišćavanje vode odvođene ovim kanalom do 2015. godine. (1 SE (stanovnik-ekvivalent): organsko opterećenje koje se biološki razlaže, sa biohemijskom potrebom kiseonika u trajanju od pet dana (BOI5)60g kiseonika/dan).

Do kraja 2014. godine na nivou zemlje uspešno je realizovana derogacija koja se odnosi na prosečne granične vrednosti azota i fosfora, a koja je adekvatna vrednostima postignutim u basenima vode koji su osetljivi u pogledu zaštite životne sredine. (u slučaju SE>100 hiljada N<10mg/l, P<1 mg/l, odnosno 70-80% N  i P 80% je odstranjeno.) Izgradnja mreže prečistača otpadnih voda i prečistača otpadnih voda odvija se brzom dinamikom, istovremeno realan razmer povezivanja stanovništva na mrežu prečišćavanja vode (60%) još nije dostigao cilj koji je isplaniran do kraja 2015. godine (95%). Zastoj postoji naročito kod povezivanja u mrežu naselja sa ekvivalentom od 2000 stanovnika, a Mađarska nastoji da nadoknadi ovaj zastoj, kako ne bi došlo do gubitka izvora finansiranja iz Podrške EU.

 

Uloga Envirotisa u planiranju i savetovanju

Naši stručnjaci su nakon perioda priključivanja Evropskoj uniji učestvovali u izradi programa za tretman otpadnih voda koji je predat Komisiji EU, u sastavu velikih projekata, nakon toga u zaključivanju projekata u vremenskom periodu od 2000. do 2006. godine. Pri tome su sarađivali sa stručnjacima Evropske investiocne banke delegiranim od strane Komisije EU (JASPERS: Joint Assistance to Support Projects in European Regions) i sa kontrolnim jedinicama Komisije EU jedinicama (ECA: European Court of Auditors, OLAF: European Anti-Fraud Office, Directorate General of Regional Development of EU Commission).

 

Tehnologije reciklaže

Razvoj u prečišćavanju otpadnih voda vezuje se za nastanak velike količine otpadnog mulja. U Mađarskoj je tokom prečišćavanja otpadnih voda 2013. godine nastao otpadni mulj u količini od 178.224 tona suve materije, od toga 43% u rekultivacione svrhe, a 42% kao kompost kvalifikovan za poboljšanje poljoprivrednog zemljišta, međutim tržišna vrednost mu je mala i ograničeno je korišćenje u praksi.

Izgradnjom Centra za prečišćavanje vode u Budimpešti koji spada u red najmodernijih prečistača u Evropi, količina otpadnog mulja je u znatnoj meri povećana. Pri ispitivanju koncepcija za reciklažu pojavljuje se kao mogućnost i spaljivanje otpadnog mulja, između ostalog spaljivanjem zajedno sa sekundarnim ogrevom proizvedenim u postrojenjima za sisteme selektivnog upravljanja otpadom. U Budimpešti postoji mogućnost za izgradnju elektrane koja bi radila na alternativno gorivo proizvedeno od novog, selektivno sakupljenog otpada, a mogao bi da se spaljuje i mulj iz otpadnih voda. Studija je trenutno u Zatvarajućoj jedinici Komisije EU s ciljem davanja mišljenja, zajedno sa zaključnim procesom projekta Centralnog postojenja za prečišćavanje vode u Budimpešti.

U Budimpešti već postoji jedno postrojenje za spaljivanje komunalnog otpada koje spajulje polovinu otpada nastalog u Budimpešti (400 hiljada t/godina). Značaj postrojenja u kojima se spaljuje otpad, alternativni ogrev ili mulj od otpadnih voda igraju ogromnu ulogu širom sveta u zameni fosilnih goriva, pošto je cena alternativnih znatno niža od cene fosilnih goriva. U Budimpešti postrojenja za spaljivanje otpada igraju veliku ulogu u smanjenju troškova korišćenja postrojenja za daljinsko grejanje (districtheating). (Smanjuje troškove korišćenja postrojenja za daljinsko grejanje za 5%.)

Naše preduzeće je zajedno sa više mađarskih projektnih biroa učestvovalo u izradi nacionalne strategije za tretman i reciklažu mulja iz otpadnih voda. 

 

Envirotis koristi otpadni mulj u više različitih tehnologija za zaštitu životne sredine.

Od mešavine otpadnog mulja, industrijskih nusproizvoda i inertnih materija proizvodi pokrivni materijal za rekultivaciju uz pomoć biodegradacionih procesa. Najveću količinu, oko ~72-000 (suva materija) tona otpadnog mulja koristi za rekultivaciju odlagališta, rezervoara za crveni mulj koji nastaju rudarskom delatnošću i obradom ruda, deponija za odlaganje industrijskih nusproizvoda i deponija za odlaganje komunalnog otpada. Prilikom korišćenja pokrivnog materijala teritorija koja se rekultiviše brže će povratiti ekološko stanje, na teritorijama koje su ranije bile bezvredne i zagađene, ponovo će se nastaniti živi svet.

 

Razvoj prečišćavanja vode u Mađarskoj 

Planiranje prečišćavanja vode, izgradnja mreže kanala, kao i izgradnja sadašnjih modernih prečistača otpadnih voda, kao proces koji je u Mađarskoj počeo 1999. godine, shodno Smernici EU o prečišćavanju otpadnih voda u naseljima (91/271/EGK), ostvareni su sa značajnom podrškom Evropske unije. U periodu između 2000. i 2006. godine 11 velikih projekata je podržano sa 500 miliona evra iz fonda EU ISPA (Instrument for Structural Policies for PreAccession) /kohezionog fonda, a nakon toga sledila je pomoć u iznosu od 1,6 milijardi evra u periodu od 2007. do 2013. godine.

Prema gorenavedenoj smernici svakih 2000 stanovnika u Mađarskoj je ekvivalent (SE), a u svakom naselju sa emisijom otpadne vode veće od gorenavedene, potrebno je izgraditi kanal za odvod i potrebno je rešiti prečišćavanje vode odvođene ovim kanalom do 2015. godine. (1 SE (stanovnik-ekvivalent): organsko opterećenje koje se biološki razlaže, sa biohemijskom potrebom kiseonika u trajanju od pet dana (BOI5)60g kiseonika/dan).

Do kraja 2014. godine na nivou zemlje uspešno je realizovana derogacija koja se odnosi na prosečne granične vrednosti azota i fosfora, a koja je adekvatna vrednostima postignutim u basenima vode koji su osetljivi u pogledu zaštite životne sredine. (u slučaju SE>100 hiljada N<10mg/l, P<1 mg/l, odnosno 70-80% N  i P 80% je odstranjeno.) Izgradnja mreže prečistača otpadnih voda i prečistača otpadnih voda odvija se brzom dinamikom, istovremeno realan razmer povezivanja stanovništva na mrežu prečišćavanja vode (60%) još nije dostigao cilj koji je isplaniran do kraja 2015. godine (95%). Zastoj postoji naročito kod povezivanja u mrežu naselja sa ekvivalentom od 2000 stanovnika, a Mađarska nastoji da nadoknadi ovaj zastoj, kako ne bi došlo do gubitka izvora finansiranja iz Podrške EU.

 

Uloga Envirotisa u planiranju i savetovanju

Naši stručnjaci su nakon perioda priključivanja Evropskoj uniji učestvovali u izradi programa za tretman otpadnih voda koji je predat Komisiji EU, u sastavu velikih projekata, nakon toga u zaključivanju projekata u vremenskom periodu od 2000. do 2006. godine. Pri tome su sarađivali sa stručnjacima Evropske investiocne banke delegiranim od strane Komisije EU (JASPERS: Joint Assistance to Support Projects in European Regions) i sa kontrolnim jedinicama Komisije EU jedinicama (ECA: European Court of Auditors, OLAF: European Anti-Fraud Office, Directorate General of Regional Development of EU Commission).

 

Tehnologije reciklaže

Razvoj u prečišćavanju otpadnih voda vezuje se za nastanak velike količine otpadnog mulja. U Mađarskoj je tokom prečišćavanja otpadnih voda 2013. godine nastao otpadni mulj u količini od 178.224 tona suve materije, od toga 43% u rekultivacione svrhe, a 42% kao kompost kvalifikovan za poboljšanje poljoprivrednog zemljišta, međutim tržišna vrednost mu je mala i ograničeno je korišćenje u praksi.

Izgradnjom Centra za prečišćavanje vode u Budimpešti koji spada u red najmodernijih prečistača u Evropi, količina otpadnog mulja je u znatnoj meri povećana. Pri ispitivanju koncepcija za reciklažu pojavljuje se kao mogućnost i spaljivanje otpadnog mulja, između ostalog spaljivanjem zajedno sa sekundarnim ogrevom proizvedenim u postrojenjima za sisteme selektivnog upravljanja otpadom. U Budimpešti postoji mogućnost za izgradnju elektrane koja bi radila na alternativno gorivo proizvedeno od novog, selektivno sakupljenog otpada, a mogao bi da se spaljuje i mulj iz otpadnih voda. Studija je trenutno u Zatvarajućoj jedinici Komisije EU s ciljem davanja mišljenja, zajedno sa zaključnim procesom projekta Centralnog postojenja za prečišćavanje vode u Budimpešti.

U Budimpešti već postoji jedno postrojenje za spaljivanje komunalnog otpada koje spajulje polovinu otpada nastalog u Budimpešti (400 hiljada t/godina). Značaj postrojenja u kojima se spaljuje otpad, alternativni ogrev ili mulj od otpadnih voda igraju ogromnu ulogu širom sveta u zameni fosilnih goriva, pošto je cena alternativnih znatno niža od cene fosilnih goriva. U Budimpešti postrojenja za spaljivanje otpada igraju veliku ulogu u smanjenju troškova korišćenja postrojenja za daljinsko grejanje (districtheating). (Smanjuje troškove korišćenja postrojenja za daljinsko grejanje za 5%.)

Naše preduzeće je zajedno sa više mađarskih projektnih biroa učestvovalo u izradi nacionalne strategije za tretman i reciklažu mulja iz otpadnih voda. 

 

Envirotis koristi otpadni mulj u više različitih tehnologija za zaštitu životne sredine. Od mešavine otpadnog mulja, industrijskih nusproizvoda i inertnih materija proizvodi pokrivni materijal za rekultivaciju uz pomoć biodegradacionih procesa. Najveću količinu, oko ~72-000 (suva materija) tona otpadnog mulja koristi za rekultivaciju odlagališta, rezervoara za crveni mulj koji nastaju rudarskom delatnošću i obradom ruda, deponija za odlaganje industrijskih nusproizvoda i deponija za odlaganje komunalnog otpada. Prilikom korišćenja pokrivnog materijala teritorija koja se rekultiviše brže će povratiti ekološko stanje, na teritorijama koje su ranije bile bezvredne i zagađene, ponovo će se nastaniti živi svet.