Izvođenje oklanjanja štete na bazi projekata

Firme izvođači Envirotis Holding Zrt. raspolažu bogatim iskustvom u kompletnoj realizaciji projekata za rekultivaciju teritorija i zaštitu životne sredine na oštećenim teritorijama. Cilj otklanjanja štete je spuštanje granične vrednosti zagađenja na teritorijama gde je zagađenje otkriveno, likvidacijom izvora zagađenja i obavljanjem drugi tehničkih poslova (npr. sređivanje teritorije, sređivanje votokova, stabilizacija objekata, rekultivacija, popunjavanje tla čistim delovima, rekonstrukcija).
Kao rezultat njihove delatnosti teritorija sa koje su otklonjene štete postaje pogodna za dalje korišćenje, za građenje fabrika i pogona. U slučaju ostvarivanja rekultivacijevraća se stanje približno originalnom. Prihvataju kompletno naknadno zbrinjavanje i korišćenje monitoring sistema na teritoriji gde su otklonjene štete.

 

Oblasti izvođenja projekta

Tehničko izvođenje, na osnovu dokumentacije o tehničkoj intervenciji, otpad, zatim zagađenu geološku sredinu eksploatiše, obavlja pred-tretman i/ili transportuje ih do odgovarajuće organizacije ili tretira na licu mesta, obezbeđujući reciklažu u najvećem mogućem razmeru. Izgrađuje sistem za prečišćavanje vode, te koristi ga za prečišćavanje površinskih i podzemnih voda.

Otklanjanje štete zaključuje sređivanjem tla i sađenjem biljaka:

 • zemljani radovi velike mase (više od 100.000 t): otpad, zagađena geološka sredina, uglavnom zagađenje industrijskog karaktera;
 • zagađeni vodotokovi (u dužini od više desetina km), otklanjanje štete u jezerima, bagerovanje, klanjanje toksičnih metala, organskih zagađenja;
 • tretman rudarskih otpada, rekultivacija teritorije rudnika;
 • rekultivacija prostora za odlaganje mulja, jalovine i uklapanje u okolinu;
 • likvidacija deponija otpada, izgradnja novih deponija;
 • mehanički biološki tretman na licu mesta (drobljenje, prebiranje prosijavanje, biološki tretman, stabilizacija);
 • tretman površinskih i podzemnih voda, postavljanje i korišćenje tehnologije za prečišćavanje vode;
 • obavljanje stručnih zadataka na teritoriji.

Izvođač obavlja kompletno tehničko administriranje projekta (građevinski dnevnik, dnevnik korišćenja,potvrde o realizacijama), arhiviranje, obezbeđuje pridržavanje propisa o bezbednosti na radu i zdravstvenoj zaštiti i dokumentovanje. Tokom etape monitoringa izvođač kontinuirano proverava kvalitet izvađenih zagađenih materija s ciljem daljeg tretmana, ispituje stanje zaostale geološke okoline, kako bi odgovarala neophodnoj tzv. „D“ graničnoj vrednosti otklanjanja štete, te u okviru monitoringa nakon zaključivanja otklanjanja štete posmatra stanje sredine, kao i zaostajanje granične vrednosti utvrđene propisima.

 

Rekultivacija
Kao zatvaranje rekultivacije, ranije oštećene, obnovljene teritorije izvođač odnose koji su približni originalnom stanju postiže uklapanjem u okolinu. Za rekultivaciju bira biljke imajući u vidu lokalne prirodne uslove, odnosno prema potrebi popravlja prehrambenu vrednost ponovo popunjene geološke okoline za biljke dodavanjem pomoćnih materija za popravljanje tla (veštačko đubrivo, pesak). Tokom naknadne nege može da bude potrebno košenje za održavanje, nasađivanje šumaraka, dodvanja prehrambenih materija ili da se doda sloj radi zadebljanja.

 

Glavne reference

 • Likvidacija deponije za odlaganje industrijskog opasnog otpada na otvorenom krasu.
 • Zamena geološke sredine zagađene ugljovodinicima, zagađenje površinskih voda TPH i VOCl.
 • Otklanjanje taloga vodotoka zagađenog živom, sređivanje korita, ojačanje, prerada objekta.
 • Eksploatacija mulja zagađenog toksičnim metalima koji se povezuju sa rudarstvom obojenih metala, odvoženje u deponiju za opasan otpad, rekultivacija teritorije.
 • Otklanjanje štete na teritoriji fabrike kože i otklanjanje zagađenja na deponijama, rušenje zgrada, pred-tretman u lokalu i u naselju otpada koji sadrži zagađene organske materije koje mogu da budu zarazne i otpada sa ekstremnom količinom hroma, zamena tla i sređivanje okoline, opšte hemijsko ispitivanje i prečišćavanje zagađene površinske vode koja sadrži toksične elemente.
 • Likvidacija rudarskih objekata kod napuštenih rudnika polimetalnog tipa; otklanjanje štete na teritoriji i rekultivacija (projekat je utoku).
 • Likvidacija teritorija fabrika teške hemijske industrije i fabrika intermediarnih fabrika i njihovih deponija otpada, ili zaštita u lokalu i otklanjanje organskih zagađivača toksičnih metala, izgradnja novih deponija.
 • Likvidacija deponije za otpad od metalurške industrije, izgradnja novog depoa, prečišćavanje površinske vode.
 • Otklanjanje štete na teritoriji objekta hemijske industrije, izgradnja novog depoa, izgradnja i korišćenje sistema za tretman površinske vode.
 • Ukidanje zagađenja hlorisanim ugljovodonikom na teritoriji industrijskog parka intervencijom in-situ.

Firme izvođači Envirotis Holding Zrt. raspolažu bogatim iskustvom u kompletnoj realizaciji projekata za rekultivaciju teritorija i zaštitu životne sredine na oštećenim teritorijama. Cilj otklanjanja štete je spuštanje granične vrednosti zagađenja na teritorijama gde je zagađenje otkriveno, likvidacijom izvora zagađenja i obavljanjem drugi tehničkih poslova (npr. sređivanje teritorije, sređivanje votokova, stabilizacija objekata, rekultivacija, popunjavanje tla čistim delovima, rekonstrukcija).
Kao rezultat njihove delatnosti teritorija sa koje su otklonjene štete postaje pogodna za dalje korišćenje, za građenje fabrika i pogona. U slučaju ostvarivanja rekultivacijevraća se stanje približno originalnom. Prihvataju kompletno naknadno zbrinjavanje i korišćenje monitoring sistema na teritoriji gde su otklonjene štete.

 

Oblasti izvođenja projekta
Tehničko izvođenje, na osnovu dokumentacije o tehničkoj intervenciji, otpad, zatim zagađenu geološku sredinu eksploatiše, obavlja pred-tretman i/ili transportuje ih do odgovarajuće organizacije ili tretira na licu mesta, obezbeđujući reciklažu u najvećem mogućem razmeru. Izgrađuje sistem za prečišćavanje vode, te koristi ga za prečišćavanje površinskih i podzemnih voda.
Otklanjanje štete zaključuje sređivanjem tla i sađenjem biljaka:
• zemljani radovi velike mase (više od 100.000 t):
otpad, zagađena geološka sredina, uglavnom zagađenje industrijskog karaktera;
• zagađeni vodotokovi (u dužini od više desetina km), otklanjanje štete u jezerima, bagerovanje, klanjanje toksičnih metala, organskih zagađenja;
• tretman rudarskih otpada, rekultivacija teritorije rudnika;
• rekultivacija prostora za odlaganje mulja, jalovine i uklapanje u okolinu;
• likvidacija deponija otpada, izgradnja novih deponija;
• mehanički biološki tretman na licu mesta (drobljenje, prebiranje prosijavanje, biološki tretman, stabilizacija);
• tretman površinskih i podzemnih voda, postavljanje i korišćenje tehnologije za prečišćavanje vode;
• obavljanje stručnih zadataka na teritoriji.
Izvođač obavlja kompletno
tehničko administriranje
projekta (građevinski dnevnik, dnevnik korišćenja,potvrde o realizacijama), arhiviranje, obezbeđuje pridržavanje propisa o bezbednosti na radu i zdravstvenoj zaštiti i dokumentovanje. Tokom etape monitoringa izvođač kontinuirano proverava kvalitet izvađenih zagađenih materija s ciljem daljeg tretmana, ispituje stanje zaostale geološke okoline, kako bi odgovarala neophodnoj tzv. „D“ graničnoj vrednosti otklanjanja štete, te u okviru monitoringa nakon zaključivanja otklanjanja štete posmatra stanje sredine, kao i zaostajanje granične vrednosti utvrđene propisima.

Rekultivacija
Kao zatvaranje rekultivacije, ranije oštećene, obnovljene teritorije izvođač odnose koji su približni originalnom stanju postiže uklapanjem u okolinu. Za rekultivaciju bira biljke imajući u vidu lokalne prirodne uslove, odnosno prema potrebi popravlja prehrambenu vrednost ponovo popunjene geološke okoline za biljke dodavanjem pomoćnih materija za popravljanje tla (veštačko đubrivo, pesak). Tokom naknadne nege može da bude potrebno košenje za održavanje, nasađivanje šumaraka, dodvanja prehrambenih materija ili da se doda sloj radi zadebljanja.

Glavne reference
• Likvidacija deponije za odlaganje industrijskog opasnog otpada na otvorenom krasu.
• Zamena geološke sredine zagađene ugljovodinicima, zagađenje površinskih voda TPH i VOCl.
• Otklanjanje taloga vodotoka zagađenog živom, sređivanje korita, ojačanje, prerada objekta.
• Eksploatacija mulja zagađenog toksičnim metalima koji se povezuju sa rudarstvom obojenih metala, odvoženje u deponiju za opasan otpad, rekultivacija teritorije.
• Otklanjanje štete na teritoriji fabrike kože i otklanjanje zagađenja na deponijama, rušenje zgrada, pred-tretman u lokalu i u naselju otpada koji sadrži zagađene organske materije koje mogu da budu zarazne i otpada sa ekstremnom količinom hroma, zamena tla i sređivanje okoline, opšte hemijsko ispitivanje i prečišćavanje zagađene površinske vode koja sadrži toksične elemente.
• Likvidacija rudarskih objekata kod napuštenih rudnika polimetalnog tipa; otklanjanje štete na teritoriji i rekultivacija (projekat je utoku).
• Likvidacija teritorija fabrika teške hemijske industrije i fabrika intermediarnih fabrika i njihovih deponija otpada, ili zaštita u lokalu i otklanjanje organskih zagađivača toksičnih metala, izgradnja novih deponija.
• Likvidacija deponije za otpad od metalurške industrije, izgradnja novog depoa, prečišćavanje površinske vode.
• Otklanjanje štete na teritoriji objekta hemijske industrije, izgradnja novog depoa, izgradnja i korišćenje sistema za tretman površinske vode.
• Ukidanje zagađenja hlorisanim ugljovodonikom na teritoriji industrijskog parka intervencijom in-situ.