Rekultivacija Elektrane u Vertešu (VÉRTESI ERŐMŰ Zrt.) kao i odlaglišta za mulj u Bokodu

Razlozi zagađenja

Elektrana Verteši je od 1961. godine odlagala na svojoj površini od 186 hektara mulja veoma alkalnog karaktera, kao i više od 20 miliona tona šljake, pepela i pipsa, otpada koji je nastajao tokom funkcionisanja elektrane. Elektrana još uvek koristi dva rezervoara, a četiri više nisu u funkciji. Rekultivacija četiri napuštena rezervoara je potrebna zbog toga što suvi pepeo leti okolo, te na taj način  zagađuje sredinu.

 

Projekat otklanjanja štete

Prvenstveni cilj rekultivacije je da se spreči razleganje prašine, odnosno izolacija od okoline šljake i pepela, nagomilane u odlagalištu, a sekundarni cilj je uklapanje okoline u pejzaž, isključujući zagađenje životne sredine.

 

Specijalne karakteristike projekta

Pokrivni materijal koji je korišćen tokom rekultivacije delom je od recikliranih materija.

Pepeo i šljaka na vlažnim mestima ponegde se pretvara u blokove izuzetne tvrdoće.

 

Glavni zadaci projekta

Izrada planova potrebnih za izvođenje rekultivacije 4 kasete za mulj.

Formiranje sloja od 30 cm pokrivnog sloja za rekultivaciju 3 kasete: 345.036 m2.

Formiranje sistema za odvođenje padavina, 3 kasete.

Postavljanje biljaka na pokrivni sloj po celoj površini (345.036 m2).

 

Vremenski period: od 2014. do 2016. godine

Finansiranje: Državna javna nabavka

Naručilac: Vértesi Erőmű Zrt.

Sveukupna vrednost projekta: ~2,3 M EUR

Status: process

Razlozi zagađenja

Elektrana Verteši je od 1961. godine odlagala na svojoj površini od 186 hektara mulja veoma alkalnog karaktera, kao i više od 20 miliona tona šljake, pepela i pipsa, otpada koji je nastajao tokom funkcionisanja elektrane. Elektrana još uvek koristi dva rezervoara, a četiri više nisu u funkciji. Rekultivacija četiri napuštena rezervoara je potrebna zbog toga što suvi pepeo leti okolo, te na taj način  zagađuje sredinu.

 

Projekat otklanjanja štete

Prvenstveni cilj rekultivacije je da se spreči razleganje prašine, odnosno izolacija od okoline šljake i pepela, nagomilane u odlagalištu, a sekundarni cilj je uklapanje okoline u pejzaž, isključujući zagađenje životne sredine.

 

Specijalne karakteristike projekta

Pokrivni materijal koji je korišćen tokom rekultivacije delom je od recikliranih materija.

Pepeo i šljaka na vlažnim mestima ponegde se pretvara u blokove izuzetne tvrdoće.

 

Glavni zadaci projekta

Izrada planova potrebnih za izvođenje rekultivacije 4 kasete za mulj.

Formiranje sloja od 30 cm pokrivnog sloja za rekultivaciju 3 kasete: 345.036 m2.

Formiranje sistema za odvođenje padavina, 3 kasete.

Postavljanje biljaka na pokrivni sloj po celoj površini (345.036 m2).

 

Vremenski period: od 2014. do 2016. godine

Finansiranje: Državna javna nabavka

Naručilac: Vértesi Erőmű Zrt.

Sveukupna vrednost projekta: ~2,3 M EUR

Status: process