Otklanjanje štete na vodotoku Šed Nador (Séd-Nádor)

Razlozi zagađenja

Otpadne vode i toksički metali iz Industrijskih pogona „Nitrokémia” (Azotara) i otpadne vode iz drugih industrijskih pogona (do osamdesetih godina prošlog veka) u znatnoj meri su zagadili mulj iz rečnog korita vodotoka Šed-Nador dužinom od oko 125 km. Ovi zagađivači, prevashodno metal živa, predstavljaju primarne komponente zagađivanja korita reke, takođe predstavljaju rizik za životnu sredinu pošto se pojavljuju ne samo u mulju rečnog korita, već i u tkivu vodenih živih bića.

 

Projekat otklanjanja štete

Cilj projekta je uklanjanje mulja, prevashodno zagađenog živom, iz korita kanala Šarviz-Nador (Sárvíz-Nádor) koji je nastao ranijom industrijskom delatnošću. Tokom prve i druge faze projekta bilo je potrebno ukljanje i uništavanje više od 300.000 m3 mulja sa dna korita dužine oko 30 km. U trećoj fazi projekta koja je u toku zadatak je bagerovanje, tretiranje i smeštaj zagađenog mulja od 218 hiljada m3 iz korita dužine od 51 km. Svaka faza otkljanjanja štete završava se rekonstrukcijom korita.

 

Specijalne karakteristike projekta

Pre započinjanja projekta na teritoriji je bilo potrebno intenzivno otklanjanje municije.

Projekat u okviru koga se obavljaju zemljani radovi i građevinski radovi dotiče i naselja, te iziskuje primarnu saradnju između izvođača i lokalnog stanovništva. 

Važan zadatak u okviru projekta je očuvanje riblje faune i uspostavljanje skloništa za ribe.

 

Glavni zadaci projekta

Otklanjanje štete vodotoka Šed-Nador (Séd-Nádor), likvidiranje zagađenosti nastale iz emisije otpadnih voda industrijskih pogona: 30.800 tm, 483.300 tona.

Poboljšanje kvaliteta vode i ekološkog potencijala, uspostavljanje životnog prostora.

Rehabilitacija korita vodotoka Šed-Nador, ojačanje obale, dugoročno obezbeđenje parametara hidraulike korita: 29.500 tm.

 

Vremenski period: od 2009. do 2014. godine

Finansiranje: uz 100 % podršku Države Mađarske

Naručilac: Nitrokémia Környezetvédelmi Zrt.

Sveukupna vrednost projekta: ~38,4 M EUR

Razlozi zagađenja

Otpadne vode i toksički metali iz Industrijskih pogona „Nitrokémia” (Azotara) i otpadne vode iz drugih industrijskih pogona (do osamdesetih godina prošlog veka) u znatnoj meri su zagadili mulj iz rečnog korita vodotoka Šed-Nador dužinom od oko 125 km. Ovi zagađivači, prevashodno metal živa, predstavljaju primarne komponente zagađivanja korita reke, takođe predstavljaju rizik za životnu sredinu pošto se pojavljuju ne samo u mulju rečnog korita, već i u tkivu vodenih živih bića.

 

Projekat otklanjanja štete

Cilj projekta je uklanjanje mulja, prevashodno zagađenog živom, iz korita kanala Šarviz-Nador (Sárvíz-Nádor) koji je nastao ranijom industrijskom delatnošću. Tokom prve i druge faze projekta bilo je potrebno ukljanje i uništavanje više od 300.000 m3 mulja sa dna korita dužine oko 30 km. U trećoj fazi projekta koja je u toku zadatak je bagerovanje, tretiranje i smeštaj zagađenog mulja od 218 hiljada m3 iz korita dužine od 51 km. Svaka faza otkljanjanja štete završava se rekonstrukcijom korita.

 

Specijalne karakteristike projekta

Pre započinjanja projekta na teritoriji je bilo potrebno intenzivno otklanjanje municije.

Projekat u okviru koga se obavljaju zemljani radovi i građevinski radovi dotiče i naselja, te iziskuje primarnu saradnju između izvođača i lokalnog stanovništva. 

Važan zadatak u okviru projekta je očuvanje riblje faune i uspostavljanje skloništa za ribe.

 

Glavni zadaci projekta

Otklanjanje štete vodotoka Šed-Nador (Séd-Nádor), likvidiranje zagađenosti nastale iz emisije otpadnih voda industrijskih pogona: 30.800 tm, 483.300 tona.

Poboljšanje kvaliteta vode i ekološkog potencijala, uspostavljanje životnog prostora.

Rehabilitacija korita vodotoka Šed-Nador, ojačanje obale, dugoročno obezbeđenje parametara hidraulike korita: 29.500 tm.

 

Vremenski period: od 2009. do 2014. godine

Finansiranje: uz 100 % podršku Države Mađarske

Naručilac: Nitrokémia Környezetvédelmi Zrt.

Sveukupna vrednost projekta: ~38,4 M EUR